Bouwen

In het nieuws 2018/2017

Publicaties door en over ons in de media.

 • 19/09
  2018
 • Verschillenanalyse baby BKR   Met ingang van 2019 zal de beroepskracht-kind ratio (BKR) voor 0-jarigen worden aangepast van 1 pedagogisch medewerker (PM-er) op 4 kinderen, naar 1 op 3. Er liggen 2 onderzoekrapporten over de geraamde kosteneffecten van deze maatregel. De Praktijktoets van Buitenhek levert een hoger kosteneffect op dan het SEO onderzoek. In deze notitie zijn de verklaringen voor het verschil in de geraamde kosteneffecten op een rij gezet. Daaruit volgt dat de Praktijktoets een representatiever beeld geeft van de werkelijke kosteneffecten bij aanbieders met verschillende omvang dan de SEO rapportage.
  Lees verder >
 • 26/06
  2018
 • Nieuwe bkr voor de baby's: wie durft? De afgelopen weken hebben mijn collega's en ik veel tijd gestoken in de Praktijktoets.
  Lees verder >
 • 03/04
  2018
 • De de-regelneven van de kinderopvang Het kan natuurlijk zijn dat ik er extra gevoelig voor ben, maar de laatste tijd kom ik steeds meer bestuurders ...
  Lees verder >
 • 26/04
  2018
 • Directe Financiering kinderopvang van de baan ... Het kabinet heeft besloten om te stoppen met het project Directe Financiering.
  Lees verder >
 • 02/02
  2018
 • Herverdeling Rjiksbijdrage onderwijsachterstanden nadert ontknoping  Op 31 januari 2018 heeft minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de inzet van de extra middelen (€ 170 mln.)
  Lees verder >
 • 12/12
  2017
 • Waar is de businesscase van continue screening in de kinderopvang? De regels voor de continue screening in de kinderopvang worden volgend jaar nog strikter dan ze al zijn.
  Lees verder >
 • 11/12
  2017
 • Goede voornemens... De komende weken is het weer zover en kunnen we het nieuwe jaar starten met nieuwe ambities en goede voornemens.
  Lees verder >
 • 20/11
  2017
 • Harmonisatie: Kansarme peuters vertrekken niet! In de uitzending van 24 november geeft RTL aan dat kinderopvang- en ouderorganisaties zich zorgen maken over de harmonisatie.
  Lees verder >
 • 16/11
  2017
 • Staatssecretaris Van Ark: “bijplussen door gemeenten mag wel!”  Vandaag heeft staatssecretaris Van Ark een Voortgangsbrief Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar de Tweede Kamer verstuurd.
  Lees verder >
 • 10/10
  2017
 • Impact nieuw Regeerakkoord  2017 – 2021 voor kinderopvang   Het heeft even geduurd maar op 10 oktober 2017 heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de plannen voor de komende vier jaar gepubliceerd.
  Lees verder >
 • 30/07
  2017
 • WRR: Kinderopvang moet goedkoper  Onlangs verscheen een analyse over kinderopvang in Nederland van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: De val van de middenklasse? (2017). ...
  Lees verder >
 • 14/07
  2017
 • Toeslag voor peuterspeelzalen al vanaf 1/111/2017 geregeld   Tot begin juli 2017 was het voor veel peuterspeelzalen en gemeenten nog onduidelijk of ouders wel tijdig een toeslagaanvraag voor 2018 konden aanvragen. Het ministerie heeft – in overleg met de branchepartijen - ...
  Lees verder >
 • 31/05
  2017
 • Korting maar geen herverdeling GOAB budget gemeenten 2018   Verdeling Rijksbijdrage onderwijsachterstanden voor 2018 bekend. Eind mei 2017 heeft staatssecretaris Dekker de verdeling over gemeenten van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) ...
  Lees verder >
 • 30/05
  2017
 • Blauwdruk   Onlangs publiceerde het Centraal Planbureau een rapport over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang (CPB, 2017).
  Lees verder >
 • 28/05
  2017
 • Onderzoek naar bereik voorschoolse voorzieningen   In opdracht van het ministerie van SZW en de VNG doet ons bureau onderzoek naar het bereik van voorschoolse voorzieningen in alle gemeenten in Nederland.
  Lees verder >
 • 06/04
  2017
 • Onderwijsachterstanden: wat mag het kosten?   Al enkele jaren is de discussie gaande over de investeringen van het rijk in onderwijsachterstandsbestrijding.
  Het gaat in die discussie niet alleen om de hoogte van het bedrag, maar ook om de verdeling van de middelen over scholen en gemeenten.
  Lees verder >
 • 06/02
  2017
 • De coalitie van het platte compromis .... De verkiezingen staan voor de deur en dus regent het peilingen, prognoses en beloftes van de politiek. Een scan van alle verkiezingsprogramma’s laat een grote variatie zien aan standpunten die kinderopvang en onderwijs raken.
  Lees verder >
 • 06/02
  2017
 • CBS: enorme impact op GOAB-middelen per gemeente vanaf 2018   Nieuwe verdeelsleutel GOAB middelen vanaf 2018 in de maak. Recent is het laatste onderzoek van het CBS gepubliceerd met nieuwe indicatoren die onderwijsachterstanden bij jonge kinderen beter voorspellen dan de huidige gewichtenregeling.
  Lees verder >
 


Klik hier voor nieuws van 2016 en 2015